Životní prostředí

DOBRÉ RENOMÉ FIRMY JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

Klíčový faktor úspěchu firmy TELKO je výborné renomé v oblasti ochrany životního prostředí. Naše pobočky jsou řízeny dle striktních kriterií, zaručující vysoký stupeň ochrany životního prostředí.

Hlavní pricip v politice životního prostředí je neustálé vylepšování současného stavu. Telko se snaží minimalizovat dopady své činnosti v oblasti distribuce chemikálií na okolní přírodu.

TELKO působí v souladu s obecnou normou pro řízení systému jakosti ISO 9001.

Firma je zapojena do mezinárodního programu Responsible Care, který reguluje vliv chemického průmyslu na životní prostředí.

Rovněž pracujeme v souladu s programem ESAD II .

Samozřejmostí je implementace nové legislativy EU na registraci, vyhodnocování a schvalovaní chemikáli. Registration Evaluation Authorization of Chemicals, známé pod zkratkou REACH .

Konkrétním příkladem našeho ekologického myšlení je skutečnost, že produktové portfolio v oblasti plastů zahrnuje řadumateriálů,které je možno označit za ekologicky šetrné k životnímu prostředí. Jedná se o bezhalogenové materiály, které se používají v kabelářském průmyslu jako náhrada PVC při výrobě vodičů , nebo biodegradovatelné a kompostovatelné materiály používané zejména na výrobu obalů k balení potravin.