A clear and bold header

Dodavatel s dlouhou tradicí na rostoucích východních trzích

TELKO vzniklo jako výsledek fůze firem Aspokem a Kauko-Telko na jaře roku 2008. Obě firmy měly mnohaleté zkušenosti s distribucí chemických produktů.

 

1908 Vznik firmy Suomen Metalliteollisuuskonttori jako významného prodejce strojů azařízení
1917 Firma Suomen Teollisuuskonttori začíná dovážet, mimo jiné, uhlí a koks
1936 Osvojení názvu Telko
1937 Zahájen prodej pneumatik a výrobků z technických plastů
1977 Zprovozněn terminál v Raumě
1978 Aspochem začíná s distribucí průmyslových chemikálií a polymerů
1978 Firma Starckjohan se stává většinový akcionář ve firmě Telko
1995 Otevřena pobočka v Estonsku
1998 Otevřena pobočka v Lotyšsku a Litvě
2000 Otevřena pobočka v Rusku
2002 Zahájení činnosti ve Švédsku získáním firmy Nordica
2004 Otevřena pobočka na Ukrajině
2006 Zahájení činnosti v Polsku získánim firmy WEP
2007 Otevřena místní kancelář v Bělorusku
2007 Zahájení činnosti v Dánsku získáním firmy Wilfred
2008 Fůze firem Aspochem a Kauko-Telko
2008 Otevřena pobočka v Norsku
2010 Otevřena pobočka v Číně a Bělorusku
2012 Zahájení činnosti v ČR a SR