Sundhed, sikkerhed, miljø

telko_4.jpg

Et godt ry er et konkurrenceparameter

Det at have et godt ry er en nøglefaktor for Telkos succes. Vi kører vores forretning med strenge kvalitets- kriterier.

Et vigtigt princip i Telkos miljøpolitik er løbende procesforbedringer.

Telko ønsker at gå videre end de lovmæssige krav og regulativer, når det gælder vigtige miljøspørgsmål. Vi forsøger at forudse og undgå alt, hvad der skader miljøet ved konstant at foretage miljøanalyser og risikomålinger.

Telko lever op til relevant lovgivning og anbefalinger inden for alle vore arbejdsområder, både hvad angår miljø, produkter og personale. Vi har ligeledes ISO 9001 certificering.

Selskabet har ligeledes forpligtet sig til at overholde den handelsmæssige version af kemikalieindustriens Responsible Care program. Et af elementerne i dette program omfatter forpligtelse til af egen vilje at forsøge at forbedre alle miljø, sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold. Dette er verificeret gennem en ekstern SQAS Distributor/ESAD bedømmelse. Derudover har Telko underskrevet European Association of Chemical Distributors FECC*s Ethical and Business Principles.