REACH

Telko og REACH

Som distributør og importør af kemikalier har Telko fokus på at opfylde sine forpligtelser i.h.t. REACH regulativet (EC No 1907/2006).  Vi følger også anbefalinger fra Association of Finnish Technical Traders.

Vi arbejder tæt sammen med vore leverandører for at tilsikre, at de stoffer vi køber og importerer ind i EU bliver registreret.

Det er producentens og importørens ansvar at registrere de kemiske stoffer; at identificere alle anvendelser, at opsætte scenarier for, hvad der kan blive udsat for kemikalierne, at anbefale de passende forholdsregler, og at infomere om alle forhold i forbindelse med kontakt med stoffet ned igennem produktions- og logistik-leddene ved hjælp af sikkerhedsdatablade.

Vi anvender et computerbaseret opfølgningssystem for alle de produkter vi importerer helt ned til de enkelte ingredienser.  Vi har foretaget alle de krævede for-registreringer/registreringer for de stoffer vi importerer ind til EU. Det er krav til alle ikke EU baserede producenter at forsyne enhver importør inden for EU med den information, der er nødvendig for registrering, eller alternativt udnævne en enerepræsentant i EU, som kan varetage den ikke EU baserede producents forpligtelser.

Vi vil omhyggeligt indføre REACH regulativerne inden for en passende tidsramme. Hvis De ønsker yderligere information er De velkommen til at kontakte os.

Om REACH

REACH er EU’s regulativ om kemikalier og sikker anvendelse af disse (EC 1907/2006).  Det omhandler registrering, vurdering, autorisation og restriktioner i forbindelse med kemiske stoffer. Loven trådte i kraft 1. juni 2007.

Formålet med REACH er at forbedre beskyttelsen af sundhed og miljø gennem bedre og hurtigere identifikation af reelle egenskaber for kemiske stoffer. Samtidig har REACH til formål at fremme innovation og konkurrence inden for den europæiske kemikalieindustri. Fordelene ved REACH systemet kommer gradvist, efterhånden som flere og flere stoffer bliver inkluderet i REACH.

REACH regulativet pålægger industrien større ansvar for at styre risici fra kemikalier og sørge for god sikkerhedsinformation på materialerne. Producenter og importører er forpligtet til at samle information om deres kemikaliers egenskaber, således at de kan håndteres på en sikkerhedsmæssig korrekt måde, samt at registrere denne information i en central database hos European Chemicals Agency (ECHA) i Helsinki.

Dette agentur udgør det centrale punkt i REACH systemet: de administrerer de databaser, der er nødvendige for systemet, koordinerer den dybdegående evaluering af mistænkelige kemikalier og opbygger en offentlig database, hvor forbrugere og professionelle kan finde information om skadevirkninger.

Kontakt vor specialist

Elina Korpilo
EHSQ Manager
Telko Oy - Helsinki
Direct +358 9 7595 205
GSM +358 40 5500 412
elina.korpilo@telko.com

Understanding REACH

European chemicals agency