Keskkond

telko_4.jpg

Hea maine on konkurentsieelis

Telko edu aluseks on firma hea keskkonnaalane maine. Meie tegevusi juhitakse rangete kvaliteedikriteeriumite järgi.

Telko keskkonnapoliitika keskseks printsiibiks on jätkuv töökorralduse täiustamine. Eesmärgiks on pakkuda oluliselt rangematele keskkonnanõuetele vastavaid tooteid ja teenuseid, kui seda nõuavad seadustes või määrustes sätestatud minimaalsed nõuded.

Telko järgib asjakohast seadusandlust ja soovitusi kõigis oma tegevustes, mis puudutavad keskkonda, tooteid ja töötajaid. Ettevõtte omab standardi ISO 9001 sertifikaati.

Ettevõte järgib ülemaailmset keemiatööstuse programmi „Hoolime ja Vastutame“ kaubandusega seotud versiooni. Programmi üheks osaks on kohustus pidevalt vabatahtlikult täiustada keskkonna-, tervise ja ohutuse alaseid näitajaid. Ettevõtte kohustused on kinnitatud välise SQUAS - ESAD II hindamisdokumendiga. Telko on allkirjastanud ka FECC (Euroopa Keemiatoodete Turustusettevõtjate Ühenduse) eetikakoodeksi.