Hoolime ja Vastutame

Keemiatööstuse säästvuse kohustus

„Hoolime ja Vastutame“ on keemiatööstuse unikaalne algatus tervise, ohutuse ja keskkonnaalaste näitajate parandamiseks, turvalisuse tõstmiseks ning toodete ja protsesside kohta teabe vahetamiseks huvitatud poolte vahel.

Telko on ühinenud „Hoolime ja Vastutame“ programmi versiooniga, mis keskendub kemikaalide kaubandusele. Meie kohustus sisaldab alljärgnevaid tegevusi:

  • Täiustada pidevalt keskkonna-, tervise, ohutuse ja turvalisuse alaseid teadmisi ja meie tehnoloogiate, protsesside ja toodete näitajaid nende elutsükli jooksul, samuti vältida kahju tekitamist inimestele ja keskkonnale;
  • Kasutada ressursse tõhusalt ja minimeerida jäätmeid;
  • Raporteerida avatult kohustuste täitmisest, saavutustest ja puudustest;
  • Kuulata ja kaasata inimesi ning töötada koos nendega, et mõista ja suunata nende muresid ja ootusi;
  • Teha koostööd valitsustega ja organisatsioonidega tõhusate regulatsioonide ja standardite väljaarendamisel ja täiustamisel, ning tegutseda vastavalt nendele;
  • Anda abi ja nõu, et toetada kemikaalide vastutustundlikku haldamist kõigi nende poolt, kes neid kogu tooteketis haldavad ja kasutavad.