SVHC

Väga ohtlikud ained (SVHC)

Väga ohtlik aine (SVHC) on keemiline aine (või osa keemiliste ainete rühmast), mis kuuluvad REACHi määruse pädevusse.

SVHC nimekiri (kandidaatainete nimekiri) on avalik nimekiri ainetest, mida Euroopa Kemikaalide Agentuur võtab arvesse nõuete kehtestamisel mõnede või kõikide kasutusalade autoriseerimiseks. Väga ohtlike ainete tarnijad peavad esitama oma klientidele ohutuskaardi (SDS – Safety Data Sheet).

Ainesegude, mis ei ole klassifitseeritud ohtlikeks ja milles väga ohtlike ainete sisaldus segus on kaalu järgi rohkem kui 0,1%, peavad tarnijad esitama oma klientidele ohutuskaardi selle nõudmisel.

Artiklite, mis sisaldavad kaalu järgi rohkem kui 0,1% mingit väga ohtlikku ainet, tootjad või importijad, peavad esitama oma klientidele ja klientide nõudmisel artikli kohta adekvaatset infot selle turvalise kasutamise ja kõrvaldamise kohta.

Artiklite tootjad ja importijad peavad järgima ka Euroopa Kemikaalide Agentuuri ettekirjutusi väga ohtlike ainete koguste kohta, mida nad kasutavad oma toodetes.