Keskkonakaitsevahendid

env_kansi.jpg

Õlide ja kemikaalide absorbendid:

  • Absorbent graanulid
  • Absorbent matid, lehed ja padjad
  • Absorbent poomid


Seadmed ja vahendid õlilekete kaitseks:

  • Mehhaanilised poomid
  • Õlikogurid
  • Filtrid õlisele veele
  • Õlide ja kemikaalide ladustamise ning hoiustamise kaitsevahendid