Asfaldi- ja bituumenilisandid

Telko pakub firmade Akzo Nobel nakkeparendajaid, emulgaatoreid ja lisandeid sooja asfaldi valmistamiseks, Kraton SBS (stüreen-butadiene-stüreen) bituumeni modifikaatoreid ja Campi y Jové värvipigmente.

AkzoNobel asfaldi nakkeparendajaid Wettfix, emulgaatoreid Redicote TM ja sooja asfaldi lisandeid Rediset TM.

Kratoni SBS (stüree-butadieen-stüreen) kopolümeerid bituumeni modifitseerimiseks. Modifitseeritud bitumen tõstab teekatte kvaliteeti ning pikendab selle eluiga.

Campi y Jové värvipigmendid võimaldavad toonida asfaldit, mis on kulumiskindlam kui mistahes kattevärvid. Lisaks võimaldavad need pakkuda erinevaid disainilahendusi väljakutele, platsidele kui mänguväljakutele.