Glükooleetrid

Tooted

CAS #

Dipropüleenglükool-metüüleeter; DPM

34590-94-8

Dipropüleenglükool n-butüüleeter; DPNB, Arcosolv DPNB

34590-94-8

Propüleenglükool etüüleeter; PE, Arcosolv PE

52125-53-8

Propüleenglükool metüüleeter; PM, Arcosolv PM

107-98-2

Propüleenglükool metüülatsetaat (metoksü-propüülatsetaat); PMA, Arcosolv PMA

108-65-6

Propüleenglükool n-butüüleeter; PnB, Arcosolv PNB

5131-66-8

Tripropüleenglükool metüüleeter; TPM, Arcosolv TPM

25498-49-1