Plastifikaatorid

Tooted

CAS #

Diisodektüülftalaat (DIDP)

26761-40-0       

Diisonüülftalaat (DINP)

28553-12-0      

Dioktüüladipaat (DOA)

103-23-1

Undeksüüldodeksüülftalaat (DITCP)

68515-47-9