Süsivesinik lahustid

Tooted Lühitutvustus CAS #
Exxsol™ D Exxsol™ de-aromatiseeritud lahustid asendavad tavapäraseid mineraalseid lahusteid ja white spirit’it. Madal või isegi väga madal aromaatsete ainete sisaldus (enamasti alla 1% massist) vähendab oluliselt kokkupuutest tulenevaid ohte. Lai lenduvuse piirmäär, alates Exxsol isopentaanist kuni Exxsol D140-ni. Kitsas keemisvahemik võimaldab valida erineva leekpunkti ning kuivamisajaga lahusteid 64742-48-9
Exxsol ™ Hexane/ Isohexane Exxsol™ heksaan iseloomustab alifaatsete süsivesinike segu, mis saadakse pertooliumfraktsiooni, peamiselt normaal-, isoparafiin- ja süsinike arvuga C6 süsivesinikke tsükloparafiinide, hüdrogeenimisel. Aromaatsete süsivesinike sisaldus on väiksem kui 0,01 mahuprotsenti. Keemispunkt on vahemikus 55 0С kuni 140 0С. Peamised kasutusvaldkonad on toiduõli ekstraheerimine, polüolefiinide (POF – termokile), rehvide, iseliimuvate kleebiste jms. tootmine 64742-48-9
Exxsol ™ Pentane/ Isopentane Exxsol™ pentaanid on mitte-aromaatsed alifaatsed süsivesinik lahustid. Peamise koostisosa moodustavad pentaanide ja isopentaanide segud, kus pentaani osakaal on 25-85% ja ülejäänud osa isopentaanid. Exxsol pentaan on vedel lahusti, mida kasutatakse laialt tarbekeemiatoodetes nt. plekieemaldajates, habemeajamisvahtudes jms. Exxsol pentaani võib kautada ka toodetes, mis puutuvad kokku toiduainetega nagu paisutusained polüstüreenvahule. 64742-49-0
Exx-Print™ Exx-print süsivesinik lahuustid printeritindi koostises võimaldab printeritel suuremat trükikiirust ja trükikvaliteeti. Kasutades Exx-Print lahustit offset, s.h rull- kui poogna etteandega, trükimasinate tintides võimaldab see kokku hoida oluliselt printeri hoolduskuludelt. Exx-Print lahustid on valmistatud vastavalt tindtide lahustuvust ja keemispunktide parameetreid silmas pidades. Aniliinpunkt ei lase tindil laiali valguda, jättes tähed ning kujundid teravaks ning täpseks. 64742-47-8
64742-81-0
Isopar™ Isopar™ on kõrge puhtusastmega stabiilse koostisega sünteetiline kõrgekvaliteediline isoparafiin, mis on saavutatud tänu hoolikalt valitud toorainele ning kontrollitud tootmisprotsessile. Need on valmistatud tipptasemel tehases, kus on saavutatav süsivesinike kitsa keemispunktiga lahusti. Ülimadal aromaatide sisaldus minimaliseerib käitlemisega kaasneda võivad riskid. Sobib enamike pakkematerjalidega. Keemiliselt kõrge stabiilsusega, mis tagab lõpptoote pika säilivuse. Madala külmumispunktiga, elektrijuhtivusega ja pindpinevusega, mis tagab hea märgavuse ning pinnale kandmise. 90622-56-3 
90622-57-4 
90622-58-5
Ksüleeni Ksüleeni kasutatakse lahustina puhastusvahendites ning värvides. Seda kasutatakse ka trüki-, kummi- ja nahatööstustes. Samuti vähesel määral lennuki- ning autokütustes 1330-20-7
100-41-4
Nappar ™ Nappar on kõrge volatiilsusega, puhas tsükloparafiin lahusti, mida kasutatakse tööstuslike liimide koostises tolueeni asemel. Soovitatakse aromaatsete   lahustite (toluene, vhite spirit, petroleum jt. Aromaatsed lahustid) asendajana. Madalama lõhnaga, kui enamikele aromaatsetele lahustitele omane.  
Solvesso™ Solvesso esindab aromaatseid lahusteid, mis omavad tugevat lahustamisvõimet ning lenduvust. Need lahustid leiavad oma omaduste poolest laialdast kasutust paljudes tööstus- ja põllumajandus seadmetes ning toodetes. Kaks suuremat kasutusvaldkonda Solvesso lahustitele ongi põllumajanduse ja värvitööstuse sektorid. 95-63-6 
1330-20-7 
98-82-8
Toluene Tolueeni lisatakse kütusele, kasutatakse benseeni tootmiseks ning lahustina mitmesugustes värvilahustites. 108-88-3
Varsol™ Varsol nime kandvad lahustid esindavad nn traditsionaalseid lahusteid nagu white spirit või universaallahusti. Need lahustid on olnud tööstustes kasutused juba kümneid aastaid, asendades tavalist petrooliumi. Varsol lahustid on kitsa keemispiirkonnaga, mis eristab neid tavalisest töötlemata petrooliumist 109-66-0 
78-78-4