Soojusülekandevedelikud kütte ja jahutusseadmetele

Ideaalne soojusvahetusvedelik peab hästi soojust juhtima ning selle erisoojus olema suur ja viskoossus väike. Vedelik peab olema inim- ja keskkonnasõbralik ning ei tohi olla tuleohtlik ega süsteemiosadele agressiivne. Soojusvahetusvedeliku valik sõltub seadme ehitusest (k.a. kasutatavatest materjalidest), töötingimustest ja -keskkonnast ning ka kuluarvestusest. Vedelikud erinevad üksteisest nii koostise kui ka omaduste poolest, ning oluline on ka kättesaadavus ja hind. Soojusvahetusvedeliku maksumust tuleb võrrelda selle kestvusega ning arvutada ka oodatav käituskulu.

Telko müüb erinevatel baasiainetel valmistatud soojusülekandevedelikke. Peamiselt tänu omadustele, hinnale ja kättesaadavusele on kõige levinumad glükoolipõhised Polartherm soojusvahetusvedelikud. Inhibiitortega etüleenglükooli (EG) või propüleenglükooli (PG) vesilahused kannavad nime vastavalt Polartherm E ja Polartherm P. Teatud tingimustel tuleb siiski kasutada üksnes PG baasilist Polartherm P. Seda eelkõige kohtades (toiduainetööstusettevõtted ja -laod, pruulikojad, lasteasutused jms), kus soojusvaheti võib kokku puutuda toiduainete või joogiveega ning ka juhul, kui see võib sattuda laste või koduloomadega juhuslikku kokkupuutesse.

Zero Ground nime kandvad soojusülekandevedelikud maasoojuspumpadele on valmistatud etüülalkoholi baasil, sisaldades efektiivseid korrosiooni vähendavaid inhibiitoreid.

Freezium ja Zitrec kaubamärgi all on saadaval naatriumpropionaadi ja kaaliumdivesiniksulfiidil põhinevad soojusülekandevedelikud. Need on uued alternatiivid eelkõige kaltsiumkloriidi (CaCl 2) jm soolade vesilahustele. Freezium ja Zitrec S sobivad kohtades (nt külmhoonetes, toiduainetööstusettevõtetes, toidukauplustes, lasteasutustes), kus soojusvahetusvedelik võib samuti kokku puutuda inimeste või toiduainetega. Nad sobivad ka ettevõtetele, kus nõutakse karme keskkonnatingimusi (nt keemiatehastes) ning objektidele, mida hooajati tühjendatakse, nt jää-, liu- ja tehissuusaradadele ning spordiväljakutele.

Alginvesteeringud õigesti valitud vedelatele soojuskandjatele on tunduvalt väiksemad kui hilisemad kulud jahutite, pumpade, torustike ja muude süsteemiosade remontimisele. Süsteemi jõudluse, pikaealisuse ja hilisemate hoolduskulude arvestamine aitab valida kõige sobivama soojuskandja. Vajadusel kontakteeruda Telko spetsialistidega.