Toorained ehituskeemia valmistajatele ja teede ehitajatele

Teedehitus

 • Stüreen-butadieen polümeerid bituumeni modifitseerimiseks
 • Asfaldi nakkeparendajad 
 • Pigmendid: Punane, roheline (mustale bituumenile) ning lai pigmendivalik värvitule bituumenile.

Ehituskeemia

 • Superplastifikaatorid
 • Tihestajad, veeabsorbendid, tarduvust parendavad lisandid
 • Betooni kivistumise kiirendid, tihestid, segregatsioonivastased (vee eraldumist vältivad) lisandid
 • Õhuväljundajad
 • Plastifikaatorid, õhkumanustav/plastifitseerivad lisandid
 • Tarduvust parendavad lisandid
 • Betooni kivistumist kiirendavad lisandid
 • Talvised külmumist takistavad lisandid
 • Vett hülgavad lisandid