Terveys, turvallisuus ja ympäristö

telko_resposibility.jpg

Hyvä maine kilpailuetuna

Hyvin hoidetut ympäristöasiat ovat Telkolle tärkeä menestystekijä. Tiukat laatukriteerit ohjaavat toimintojamme.

Jatkuva kehittäminen on Telkon ympäristöstrategian keskeinen periaate. Telko pyrkii ylittämään lakien ja säädösten vaatiman vähimmäistason tärkeiden ympäristöasioiden hoidossa. Haluamme ennakoida ja välttää mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset ympäristövaikutusten arvioinnin ja riskianalyysin avulla.

Telko noudattaa asianmukaisia ympäristöön, tuotteisiin ja henkilöstöön liittyviä lakeja ja suosituksia kaikissa toiminnoissaan. Yhtiöllä on ISO 9001 sertifikaatti.

Telko on myös sitoutunut noudattamaan kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman kauppaan liittyvää versiota. Ohjelmaan sisältyy ehto sitoutumisesta jatkuvaan vapaaehtoiseen ympäristöasioiden sekä työterveyden ja -turvallisuuden kehittämiseen. Tämä sitoutuminen on todennettu ulkoisessa SQAS/ESAD-arvioinnissa. Telko on myös allekijoittanut European Association of Chemical Distributors (FECC) -yhdistyksen Ethical and Business Principles -asiakirjan.

Ota yhteyttä:

REACH@telko.com

certificates.png