REACH

Telko ja REACH

Kemikaalien jakelijana ja maahantuojana Telko on sitoutunut täyttämään REACH-asetuksen (EY N:o 1907/2006) vaatimukset. Noudatamme myös Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen suosituksia.

Varmistamme ostamiemme ja Euroopan unioniin tuomiemme tuotteiden rekisteröinnin tiiviissä yhteistyössä toimittajiemme kanssa.

Valmistajan ja maahantuojan velvollisuus on rekisteröidä tuotteen sisältämät kemialliset aineet, kertoa tuotteen kaikki käyttötarkoitukset, kehittää altistusskenaariot, antaa suosituksia riskenhallintatoimista ja viestiä kaikki altistusskenaariot toimitusketjulle käyttöturvallisuustiedotteiden avulla.

Käytämme tietokonepohjaista seurantajärjestelmää, jolla hallitaan ostettujen ja maahantuotujen tuotteiden sisältöä. Euroopan unioniin tuotaville aineille on aina tehty kaikki tarvittavat rekisteröinnit. Euroopan unionin ulkopuolella toimivan valmistajan on annettava unionin sisäpuolella toimiville maahantuojille rekisteröinnissä tarvittavat tiedot tai vaihtoehtoisesti nimettävä yksi unionin sisäpuolella toimiva edustaja, joka huolehtii velvollisuuksista unionin ulkopuolella toimivan valmistajan puolesta.

Telko toteuttaa REACH-asetuksen vaatimukset kokonaan ja ajantasaisesti. Annamme mielellämme lisätietoja asiasta.

 

Mikä REACH on?

REACH on Euroopan yhteisön asetus (EY 1907/2006) kemikaaleista ja niiden turvallisesta käytöstä. Se käsittelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia. Asetus tuli voimaan 1.6.2007.

Asetuksen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemiallisten aineiden ominaisuuksien tehokkaamman ja varhaisemman tunnistuksen avulla. Samalla REACH pyrkii myös lisäämään EU:n kemikaaliteollisuuden innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. REACH-järjestelmän edut tulevat esiin vähitelle, kun sitä laajennetaan kattamaan yhä uusia aineita.

REACH-asetus lisää teollisuuden vastuuta kemikaalien riskienhallinnasta ja velvoittaa teollisuuden antamaan tietoja aineiden turvallisuudesta. Valmistajien ja maahantuojien on kerättävä tietoja kemiallisten aineidensa ominaisuuksista aineiden turvallisen käsittelyn edistämiseksi ja rekisteröitävä tiedot Helsingissä toimivan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) keskustietokantaan. Kemikaalivirasto on REACH-järjestelmän keskipiste. Virastossa hallitaan järjestelmälle välttämättömiä tietokantoja, koordinoidaan epäilyttävien kemikaalien perusteellista arviointia ja rakennetaan julkista tietokantaa, josta kuluttujana ja ammattilaiset saavat tietoa kemikaalien vaaroista.

 

Lisätietoja

Lisätietoja REACH-asetuksesta

Ota yhteyttä asiantuntijaamme:

Piia Appelqvist

HSEQ Manager

Telko Oy - Helsinki
puh. +358 9 521 7215
piia.appelqvist@telko.com