Responsible Care - Kestävää kemianteollisuutta

Responsible Care on maailman kemianteollisuuden ohjelma, jolla pyritään parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta sekä ympäristönhoitoa, pienentämään toiminnan turvallisuusriskejä sekä viestimään sidosryhmille tuotteista ja prosesseista.

Telko on mukana kemian tuotteiden kauppaa koskevassa Responsible Care -ohjelmassa. Olemme sitoutuneet seuraaviin käytäntöihin:

  • Ympäristöä, terveyttä, turvallisuutta ja turvatoimia koskevan tiedon jatkuva lisääminen ja teknologioiden, prosessien ja tuotteiden kehittäminen kiinnittäen huomiota koko käyttöikään, tavoitteena ihmisille ja ympäristölle aiheutuvan vahingon välttäminen.
  • Resurssien tehokas käyttö ja jätteen vähentäminen.
  • Avoin prosessien ja laadun arviointi ja raportointi.
  • Ihmisten kuunteleminen ja aito yhteistyö tavoitteena ymmärtää heidän huolenaiheitaan ja odotuksiaan ja ottaa ne huomioon.
  • Yhteistyö julkishallinnon ja organisaatioiden kanssa toimivien säännösten ja standardien kehittämiseksi sekä pyrkimys täyttää tai ylittää näiden vaatimukset.
  • Kemikaalien vastuullista käsittelyä ja käyttöä koskevan avun ja neuvojen tarjoaminen kaikille tuoteketjun osapuolille. 

Telkon Responsible Care -sitoumus