SQAS-jakelija (ESAD)

European Single Assessment Document (ESAD) -asiakirja kehitettiin kemianteollisuuden (Cefic) ja kemikaalien jakelualan (FECC - European Association of Chemical Distributors) yhteistyönä.

Asiakirja on työkalu, jolla arvioidaan kemian alan jakelijoiden laadun, terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä kahdeksan periaatteen avulla, jotka on otettu International Council of Chemical Trade Associations (ICCTA) -neuvoston Responsible Care/Responsible Distribution -ohjelmasta.

Itsenäiset arvioijat suorittavat arvioinnin yhtenäisesti vakiolomakkeita käyttäen.

Lisätietoja