PSU/PES/PPSU

    PSU, PES ja PPSU ovat amorfisia erikoismuoveja.

    PSU (polysulfoni) ja PES (polyeetterisulfoni) ovat hieman kellertäviä läpinäkyviä sulfonimuoveja, mutta ne eivät ole varsinaisesti kirkkaita. Pitkäaikaisen lämpötilan kesto on PSU:lla noin 150 ºC ja PES:llä noin 180 ºC. Sulfonimuovien viskositeetti on melko suuri, joten ohuet seinämät tai monimutkaiset muodot ovat niille haaste.

    Sulfonimuoveja käytetään kemian ja lääketieteen laiterakennuksessa läpinäkyvinä säiliöinä ja osina osittain siksi, että ne kestävät höyrysterilisoinnin. PSU:ta käytettään paljon elintarviketeollisuudessa, siitä valmistetaan rasvan kiehumisen kestäviä astioita. PES on ilman palosuoja-aineitakin syttymätön materiaali. Sen vuoksi sitä käytetään lämpömuovattuna levynä esimerkiksi lentokoneiden sisäverhouksissa.

    PPSU (polyfeenisulfoni) pehmenee vasta yli 200 asteen lämmössä. Se on amorfinen, joten siitä voidaan valmistaa tarkkamittaisia ja lämmönkestäviä ruiskuvalutuotteita. PPSU-osia voidaan lääketeollisuuden käytössä höyrysteriloida käytännössä rajattoman monta kertaa. Toinen PPSU:n käyttökohde on kuumavesi- sekä höyryputkistojen osat.