TPU

    Termoplastiset polyuretaanit

    TPU on perinteinen termoelasti. Sen ominaisuudet ovat paljon ”isäntäaineensa” kertamuovisen polyuretaanin kaltaisia. Kulutuksen- ja repäisynkestävyys ovat TPU:lla omaa luokkaansa termoelastien keskuudessa. Toisaalta se on hyvin kitkainen materiaali myös työstössä, mikä aiheuttaa usein muottiintarttumis- ja juoksevuusongelmia ruiskuvalussa. Ekstruusiossakaan ei TPU:lla päästä samoihin tuotantonopeuksiin kuin muilla pehmeillä muoveilla, kuten PVC:llä ja PE-LD:llä.

    TPU:ta käytetään runsaasti teknisten muovien seosaineena parantamaan niiden sitkeyttä ja pintakitkaa. Ruiskuvalamalla siitä valmistetaan mm. kengänpohjia, kellorannekkeita sekä erilaisia kaksikomponenttituotteita jäykkien teknisten muovien kanssa. Ekstruusiolla TPU:sta tehdään monenlaisia kulutuksenkestäviä ja puhkaisulujia kalvoja sekä pinnoitteita.

    Lasikuitulujitettu TPU on parhaimmillaan äärimmäistä kestävyyttä vaativissa kumimaisissa sovelluksissa, esim. suojapalkeet, moottorikytkimet, kengänpohjat, hammaspyörät, soraseulat, merikaapelit ja eläinten korvamerkit. Tuote soveltuu ruiskuvaluun, suulakepuristukseen, filmiekstruusioon ja kalanterointiin.