Kaivosteollisuus

Vaahdotteet

 • MIBC
 • TOFA

Erikoisvaahdotteet

Kerääjät

 • Ksantaatit
 • Ditiofosfaatit
 • Tiokarbamaatit

Aktivaattorit

 • Kuparisulfaatti
 • Muut aktivaattorit

Painajat

 • CMC

Syanidi

Hapot (sis. fluorivetyhappo) ja emäkset

Jätevesien käsittelykemikaalit

 • Natriummetabisulfiitti
 • Hypokloriitti
 • Saostusaineet
 • Flokkausaineet

Aktiivihiili

Liuospuhdistus (Escaid™)