C.I.Agent® polymeerit

polymers.jpg

Telko Polymeerit – Voima globaalissa ympäristössä

Telko Polymeerit keskittyy torjumaan ympäristön saastumista ilmassa, vedessä ja maalla. Tuotteemme säästävät luontoa ja ovat elintarvikehyväksyttyjä perustuen polymeereihin. Päämiehemme C.I.Agent®- polymeereihin sidotut öljyt ja hiilivedyt on mahdollista kierrättää. Polymeerit sitovat öljyt ja hiilivedyt suoraan kiinteäksi kumimaiseksi massaksi, joka kelluu veden päällä eikä ole vaaraksi rannoille ja ympäristölle. Tämä kumimainen massa on kierrätettävissä tietyissä teollisuuden käyttökohteissa.