Uutiset

Tulipalo Telkon Kiovan muovi- ja kemikaalivarastossa

Posted on 24.7.2013

Telkon muovi- ja kemikaalivarastolla Ukrainassa Kiovan lähistöllä syttyi tiistaina 23.7.2013 iltapäivällä tulipalo. Palo saatiin nopeasti hallintaan ja sammutettua. Palossa aiheutui palovammoja yhdelle varaston työntekijöistä, joka on sairaalahoidossa.

Tulipalo syttyi säiliöauton purkaessa lastiaan. Paikalliset viranomaiset selvittävät palon syttymissyytä. Varasto on ulkopuolisen palveluntarjoajan omistama ja hallinnoima. Telko omistaa alueella sijaitsevassa kahdessa erillisessä rakennuksessa olevat kemikaalit ja muoviraaka-aineet. Onnettomuudessa paloi pieni määrä kemikaaleja ja muoviraaka-aineita sekä osa muoviraaka-ainetta sisältävästä varastorakennuksesta. Tuhoutuneet kemikaalit olivat hiilivetyjä, jotka eivät palaessaan aiheuta erityistä vaaraa ihmisille ja ympäristölle.

Palolla ei tällä hetkellä arvioida olevan olennaista vaikutusta Telkon Ukrainan toiminnan jatkuvuuteen. Telkolla on Kiovassa myös toinen varasto käytössään. Tulipalon ja sammutustöiden aiheuttamien raaka-aineiden vahinkojen taloudelliset vaikutukset Telkolle jäänevät melko vähäisiksi.Onnettomuudella ei tämän hetken arvion mukaan myöskään ole olennaista tulosvaikutusta Aspolle.

Lisätietoja antaa :
Kalle Kettunen, toimitusjohtaja, Telko, puh: +358 9 521 7201,
tai +358 9 5211

Aiheet: Telko