Acetatai

Pavadinimas

CAS #

Etoksipropilacetatas (1-Etoksi-2-propilacetatas)

54839-24-6

Etilacetatas

141-78-6

Izobornilacetatas

125-12-2

Izopropilacetatas

108-21-4

Metoksipropilacetatas

108-65-6

n-Butilacetatas (acto rūgšties butilo eteris)

123-86-4

n-Propilacetatas (acto rūgšties propilo eteris)

109-60-4