Terpenai

Pavadinimas

CAS #

Izobornilacetatas

125-12-2