Ceļu būvniecība

KRATON polimēri

Telko ir uzņēmuma Kraton Performance Polymers, Inc produktu izplatītājs Latvijā

Kraton D un Kraton G stirola kopolimēriem ir unikāla bloku struktūra, kurā polimēru fāzu dalīšanās process notiek mikrolīmenī. Gala polistirola bloki apvienojas domēnos, kuri veido starpmolekulu saišu mezglus. Polistirolu domēni ir savienoti, izmantojot elastomērus blokus.

Pievienojot aromātisko šķīdinātāju vai karsējot temperatūrā virs 100ºC (polistirola stiklošanās temperatūra), polistirola domēni kļūst mīkstāki un no to struktūras atdalās atsevišķas polimēra molekulas. Minētā īpašība ļauj izmantot blokkopolimēru pārstrādē termoplastiem pielietotās standarta metodes. No otras puses, Kraton D un Kraton G polimēros dominē elastomērā fāze, kura tad arī nosaka to kaučukam līdzīgās īpašības.

Termoplastu vai inženiertehniskās plastmasas modifikācija, izmantojot Kraton kopolimērus uzlabo materiālu triecienizturību zemās temperatūrās. Bez tam, pastāv iespēja savietot dažādas polaritātes materiālus.

Bituma modificēšana, izmantojot Kraton polimērus, ļauj ražot unikālas saistvielas asfalta klājumiem, uzkausējamu un pašlīmējošu pārklājumu materiālu ražošanā ruļļos un gabalos, kā arī mastiku, lidlauku hermētiķu un katjonu emulsiju ražošanā. Uz polimēr-bituma saistvielu bāzes veidotiem asfalta pārklājumiem, izmantojot Kraton polimērus, piemīt augsta noturība bīdes slodzes un zemas temperatūras apstākļos, tajos neveidojas plaisas un tie ir izturīgi pret riepām ar radzēm. Uz Kraton kopolimēru bāzes ražotie segmateriāli izceļas ar augstu siltumnoturību, vienlaicīgi nodrošinot siju elastīgumu pie zemas temperatūras.

 

Sīkākai informācijai, lūdzam sazināties ar Gitu Lapiņu pa tālruni 67840531, mobilo tālruni 29277143,  vai e-pastu gita.lapina@telko.com.