Apjoma plastmasas izejvielas

  • PE - Polietilēni
  • PP - Poliproplēni
  • PS - Polistiroli
  • EPS - Putu polistirols
  • SBS - Stirolbutadiēnstirols
  • PET - Polietilēntereftalāts

Sīkākai informācijai, lūdzam sazināties ar Baibu Ankalniņu pa tālruni 67840532, mobilo tālruni 26196462 vai e-pastu baiba.ankalnina@telko.com.