Inženierplastmasas izejvielas

  • ABS - Akrilonitrilbutadiēnstirols
  • SAN - Stirola akrilonitrils
  • PMMA - Polimetilmetakrilāts
  • PC - Polikarbonāts
  • ABS/PC - Polikarbonāta un Akrilonitrilbutadiēnstirola maisījums
  • PBT - Polibutilēntereftalāts
  • PA - Poliamīds
  • POM - Poliacetāls
  • PSU, PES, PPSU - Polisulfoni
Sīkākai informācijai, lūdzam sazināties ar Baibu Ankalniņu pa tālruni 67840532, mobilo tālruni 26196462 vai e-pastu baiba.ankalnina@telko.com.