Piedevas

  • MB - Krāsu superkoncentrāti
  • UV stabilizatori
  • Pārstrādes palīgvielas
  • Polietilēna vasks
  • PIB - Poliizobutilēns (butila gumija)
  • Kalcija karbonāts
  • Putu veidotājs (azodikarbonamīds)
  • Gumijas
  • EVA - Etilēnvinilacetāts
  • Citas piedevas

Sīkākai informācijai, lūdzam sazināties ar Baibu Ankalniņu pa tālruni 67840532, mobilo tālruni 26196462 vai e-pastu baiba.ankalnina@telko.com.