Veselība, drošība, vide

telko_4.jpg

Laba reputācija kā panākumu ķīla

Telko nopietni domā par vides aizsardzību un laba reputācija šajā jomā ir viens no galvenajiem mūsu uzņēmuma panākumu faktoriem. Savā darbā mēs vadāmies pēc striktiem kvalitātes kritērijiem.

Galvenais princips, veidojot Telko vides aizsardzības politiku, ir nepārtraukta mūsu darbības uzlabošana. Telko vēlas risināt būtiskos vides aizsardzības jautājumus, pārsniedzot minimālās likumā un noteikumos noteiktās normas. Mēs cenšamies jau iepriekš paredzēt un izvairīties no jebkādām kaitīgām sekām videi, vērtējot un analizējot iespējamos riskus.

Ikviena Telko darbība atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un rekomendācijām attiecībā uz vides aizsardzību, produktiem un personālu. Telko Somijā ir saņēmis ISO 9001 standarta sertifikātu.

Mūsu uzņēmums atbilst ar tirdzniecību saistītās ķīmijas industrijas Atbildīgas rīcības programmas prasībām. Viens no minētās programmas elementiem ir nepārtraukta brīvprātīga ar vides aizsardzību, veselību un drošību saistīto jautājumu pilnveidošana. Telko uzstādījumu realizāciju šai jomā ir pārbaudījis ārējais Drošības un kvalitātes sistēmu vērtēšanas (SQAS/ESAD) auditors. Kā arī Telko ir parakstījis Eiropas Ķīmisko izejvielu izplatītāju asociācijas FECC Ētikas un biznesa principu kodeksu.

certificates.png