Eiropas Vienotās vērtēšanas dokuments (ESAD)

Eiropas Vienotās vērtēšanas dokuments (ESAD) tika izstrādāts sadarbojoties Eiropas Ķīmijas industrijas padomes (Cefic) un Eiropas Ķīmisko izejvielu izplatīšanas asociācijas (FECC) pārstāvjiem.

ESAD uzdevums ir ķīmisko izejvielu izplatītāju kvalitātes, veselības, drošības un vides aizsardzības vadīšanas sistēmu novērtēšana, kurā tiek analizēta atbilstība astoņiem galvenajiem Starptautiskās ķīmisko izejvielu tirdzniecības asociācijas padomes (ICCTA) apstiprinātajiem kritērijiem.

Vērtēšanas process ir vienāds visiem vērtētajiem uzņēmumiem, uzdodot standarta jautājumus.

Telko Krievija ir pirmais uzņēmums NVS valstīs, kurš saņēmis ESAD sertifikāciju.