Responsible Care

Ķīmijas industrijas apņemšanās ilgtspējīgai darbībai

Responsible Care© (RC) jeb Atbildīgā rīcība ir unikāla globāla ķīmijas industrijas dalībnieku iniciatīva uzlabot veselības, drošības un vides aizsardzības prasību ievērošanu pasaulē, kā arī veidotu dialogu tirgus dalībnieku starpā par industrijā notiekošajiem procesiem un piedāvātajiem produktiem.

Telko ir iesaistījies ar ķīmisko izejvielu tirdzniecību saistītajā Responsible Care programmā. Šīs programmas īstenošanas ietvaros mēs apņemamies veikt sekojošas darbības:

  • Nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas apkārtējās vides, veselības, drošības un aizsardzības jomā un uzlabot mūsu tehnoloģiju, procesu un produktu sniegumu visā to mūža garumā, tādējādi izvairoties no kaitējuma nodarīšanas cilvēkam un videi. 
  • Efektīvi izmantot mūsu rīcībā esošos resursus un samazināt radušos atkritumu apjomu. 
  • Atklāti informēt par savu sniegumu, panākumiem un nepilnībām.
  • Ieklausīties, sadarboties un strādāt ar cilvēkiem, lai izprastu viņu bažas un risinātu tās.
  • Sadarboties ar valsts institūcijām un iestādēm efektīvu noteikumu un standartu izstrādē un ieviešanā, pildīt tajos izvirzītās prasības un pārsniegt tās. 
  • Sniegt palīdzību un padomus, lai sekmētu atbildīgu rīcību ar ķīmiskajām vielām visā produkta ķēdes garumā.