High Performance Lubricants

Smøring med høy ytelse

Kostnadsbesparing og forbedret ytelse

Våre produkter inkluderer

• Oljer åpne gir
• Fett for høye og lave belastinger -og temeraturer
• Oljer og fett for ståltau
• Giroljer
• Hydraulikkoljer
• Kompressoroljer

Service som utfyller våre produkter

• Oljeanalyser med rådgivning
• Avansert applikasjonsstøtte og feilsøking
• Tilstandsovervåking, planlegging og ledelse
• Teknisk og HMS-opplæring
•Aanbefaling av produkter og utstyr
• Personlig oppfølging