Helse, Miljø, Sikkerhet

telko_4.jpg

Godt omdømme som et konkurransefortrinn

Å ha et godt miljørykte er en nøkkelfaktor i Telko suksess. Vår virksomhet er underlagt strenge kvalitetskriterier.

Et sentralt prinsipp i Telko miljøpolitikk er kontinuerlig operasjonell forbedring. Telko ønsker å ta opp kritiske miljøspørsmål utover minimumskravene i lover og forskrifter. Vi forsøker å forutse og unngå eventuelle skadelige effekter på miljøet gjennom konsekvensutredning og risikoanalyse.

Telko jobber i samsvar med relevante lover og anbefalinger i alle sine operasjoner med hensyn til miljø, produkter og personell . Selskapet har ISO 9001 standard sertifisering.

Selskapet er forpliktet til å følge med handelsrelatert versjon av den kjemiske industrien Responsible Care program. Ett element i programmet er en forpliktelse til fortsatt frivillig forbedring av miljø-og helse-og sikkerhetsspørsmål. Selskapets satsing har blitt verifisert av en ekstern SQAS Distributør / ESAD Assessment. I tillegg har Telko signert de etiske og forretningsprinsipper av European Association of Chemical distributører FECC.

certificates.png