Kaerriere

career.jpg

Telko sysselsetter mer enn 250 mennesker i 15 land. Våre ansatte er eksperter som er spesialisert på salg og tekniske områder. Vi søker hele tiden etter nye talenter. Er du interessert i å bli med oss? Send din CV og en kort søknad brev til hr@aspo.com. 

Eller kontakt:  

Telko Norway AS  
C.J. Hambrosplass 2C     
0164 Oslo 
Tel: + 47 22 99 62 93 
Fax: + 47 22 99 60 10 
E-mail: telko.norway@telko.com 
Org.nr: 992 254 785