Produkty dla Gospodarstwa Domowego oraz Przemysł Kosmetyczny

Produkty dla Gospodarstwa Domowego oraz Przemysł Kosmetyczny

Higiena ciała

 • Modyfikatory reologii / zagęszczacze (Carbopol®, Glucamate ™, Novethix ™)
 • Dodatki odżywcze (polimery MERQUAT ™, Sensomer ™)
 • Silikony
 • Zapachy

Pielęgnacja włosów

Modyfikatory reologii / zagęszczacze (Carbopol®)
Dodatki odżywcze (polimery Merquat™, Sensomer™)
Dodatki do stylizacji (polimery Fixate ™, Sensomer ™, estry Schercemol ™)
Silikony
Zapachy

Ochrona skóry

 • Modyfikatory reologii / zagęszczacze (Carbopol®)
 • Stabilizatory (polimery Carbopol®, Novemer™ , Lanolina oraz jej pochodne)
 • Dodatki odżywcze ( estry Hydramol, Schercemol™, Novemer™, polimery Merquat™, Sensomer™)
 • Emulgatory (Pemulen™, Glucate™, Glucamate™)
 • Silikony
 • Stearyniany
 • Talk
 • Biały olej mineralny
 • Woski przczele
 • Zapachy