Środowisko

Środowisko

Dobra reputacja jako przewaga nad konkurencją  

Dobra renoma w zakresie ochrony środowiska jest kluczowym czynnikiem w sukcesie Telko. Nasze działania rządzą się precyzyjnymi kryteriami jakościowymi.

Główną zasadą w polityce ochrony środowiska jest ciągłe doskonalenie podejmowanych działań. Telko, dbając o ochronę środowiska naturalnego, stosuje ostrzejsze niż tylko wymagane prawem regulacje. Poprzez analizę ryzyka oraz ocenę naszego wpływu na środowisko podejmujemy działania wyprzedzające, które mają na celu uniknięcie szkodliwych efektów dla środowiska naturalnego.

Telko stosuje się do odpowiednich przepisów i zaleceń we wszelkich działaniach związanych ze środowiskiem naturalnym, produktami i personelem. Firma posiada certyfikat ISO 9001. Dodatkowo, firma spełnia założenia programu Responsible Care dla przemysłu chemicznego. Jednym z elementów programu jest zaangażowanie w dobrowolne, stałe poprawianie warunków funkcjonowania firmy związanych ze środowiskiem naturalnym, zdrowiem oraz kwestiami bezpieczeństwa. Zaangażowanie firmy jest weryfikowane przez zewnętrzną ocenę ESAD II.

certificates.png