REACH

TELKO i REACH

TELKO jako dystrybutor i importer chemikaliów zobowiązane jest do spełnienia naszych/swoich zobowiązań wynikających z rozporządzenia REACH (EC No 1907/2006). Przestrzegamy również zaleceń Stowarzyszenia Fińskich Sprzedawców Technicznych.

Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami celem zagwarantowania zarejestrowania substancji, które zakupujemy i importujemy wewnątrz Unii Europejskiej.

Zarejestrowanie substancji chemicznych leży w gestii wytwórcy i importera;aby zidentyfikować wszystkich użytkowników, dostarczyć scenariusze narażenia, zarekomendować/ zalecić stosowne/właściwe środki zarządzania ryzykiem i aby komunikować wszystkie scenariusze narażenia w dół łańcucha dostaw za pośrednictwem kart charakterystyki.

Używamy bazy komputerowej do śledzenia naszych zakupionych i importowanych produktów na poziomie substancji. Wszystkie wymagania pre-rejestracji/rejestracji substancji importowanych przez nas do Unii Europejskiej zostały zakończone. Jest w gestii wytwórcy z poza Wspólnoty aby zapewnić każdemu importerowi znajdującemu się w Unii informację niezbędna do rejestracji lub alternatywnie wyznaczyć wyłącznego przedstawiciela z siedzibą w Unii Europejskiej do wypełnienia zobowiązań w imieniu producenta spoza Europy.

Będziemy rzetelnie/uważnie i terminowo wprowadzać rozporządzenia REACH. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji nie wahaj skontaktować się z nami.

O REACH

REACH jest rozporządzeniem Wspólnoty Europejskiej w sprawie chemikaliów i ich bezpiecznego stosowania (EC 1907/2006). Zajmuje się rejestracją, oceną, udzielaniem zezwoleń oraz stosowaniem ograniczeń w zakresie substancji chemicznych. Ustawa/ prawo weszła w życie dnia 1 czerwca 2007r.

Celem REACH jest wprowadzenie ochrony środowiska i zdrowia człowieka poprzez lepszą i wcześniejszą identyfikację swoistych właściwości substancji. W tym samym czasie REACH ma na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przemysłu chemicznego w UE. Korzyści z systemu REACH będą przychodzić stopniowo, w miarę jak coraz więcej substancji będzie stopniowo wprowadzane do REACH.

Rozporządzenie REACH nakłada na przemysł większą odpowiedzialność zarządzania ryzykiem chemikaliów i dostarczania informacji dotyczących bezpieczeństwa substancji. Producenci i importerzy są zobowiązani do zebrania informacji na temat właściwości ich substancji chemicznych, co pozwoli na ich bezpieczną obsługę, oraz zarejestrowanie informacji w centralnej bazie danych prowadzonej przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach. Agencja działa jako centralny punkt w systemie REACH: zarządza bazą danych niezbędną do obsługi systemu, koordynuje i dokonuje dogłębnej oceny podejrzanych chemikaliów i buduje publiczną bazę danych, w której konsumenci i fachowcy mogą znaleźć informacje o zagrożeniach.

 

Skontaktuj się z naszym specjalista:
Elina Korpilo
EHSQ Manager
Direct: + 358 9 7595 205
GSM: +358 40 5500 412
elina.korpilo@telko.com