Responsible Care

Zobowiązanie przemysłu chemicznego do zrównoważonego rozwoju

Responsible Care jest wyjątkową inicjatywą światowego przemysłu chemicznego w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia oraz wpływu na środowisko, zwiększenia tego bezpieczeństwa, a także do komunikowania się z interesariuszami na temat produktów i procesów.

TELKO zaangażowne jest w wersję program Responsible Care ,która koncentruje się na handle chemikaliami. Nasze zobowiązanie uwzględniają następujące praktyki:

  • Ciągła poprawa wiedzy o środowisku, zdrowiu, bezpieczeństwie i wydajności naszych technologii, procesów i produktów w okresie ich użytkowania, aby uniknąć szkód dla ludzi i środowiska.
  • Efektywne wykorzystanie zasobów i zminimalizowanie odpadów.
  • Raportowanie otwarcie na temat wydajności, osiągnięć i problemów.
  • Słuchać i angażować się w pracę z ludźmi, aby zrozumieć i reagować na ich potrzeby i oczekiwania.
  • Współpracować z rządami i organizacjami w zakresie rozwoju i wdrażania skutecznych przepisów i norm, a także spełniać lub wykraczać poza nie.
  • Zapewniać pomoc i porady w celu wspierania odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami przez wszystkich tych, którzy korzystają z nich na każdym etapie łańcucha dostaw.

 

Telko's Commitment

Abuot Resposible care