Magazyny i agencje celne

Terminale gwarantują efektywną logistykę

Sieć magazynów i możliwości składowania towarów są nierozłączną częścią naszej działalności.

Każdy lokalny Magazyn Telko posiada wystarczającą ilość surowców aby pokryć zaplanowane zapotrzebowania klientów. System składowania jest tak skonstruowany by móc zobowiązać się do dostawy przechowywanych lokalnie produktów w ciągu 1-3 dni od daty zamówienia Klienta.
Magazyny na płynne surowce mają niezbędną pojemność by otrzymywać masowe produkty, pakować je w beczki lub pojemniki IBC oraz, w niektórych regionach, przygotowywanie produktów na indywidualne zamówienia Klientów.

Więcej informacji nt. specyfiki lokalnych magazynów znajdziesz na stornach poszczególnych oddziałów Telko.