Hälsa, Säkerhet, Miljö

telko_4.jpg

Gott rykte är en konkurrensfördel

Att ha ett gott rykte inom miljöfrågor är en nyckelfaktor för Telko’s framgång. Vår verksamhet styrs av strikta kvalitetsregler.

En central princip i Telko’s miljöpolicy är kontinuerlig operativ förbättring. Telko vill tackla kritiska miljöfrågor med större ansvar än vad som krävs i minimum kraven i lagar och förordningar. Vi försöker att förutse och undvika några skadliga effekter på miljön genom miljöberedningar och riskanalyser.

Telko företagen följer all relevant lagstiftning och alla rekommendationer i alla sina verksamheter när det gäller miljö, produkter och personal. Företaget är certifierat enligt ISO 9001. Utöver detta, har företaget förbundit sig att följa den handles relaterade versionen av kemiindustrins Responsible Care program . Ett inslag i detta program är en förbindelse att på frivillig bas arbeta med kontinuerlig förbättring av miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor. Företagets förbindelse till detta har verifierats av en externa ESAD II  revision. Telko har också accepterat de etiska regler som utfärdats av den europeiska kemiindustrins återförsäljarorganisation, FECC.

certificates.png