ISO 9001

Telko’s operative mål är att uppnå och upprätthålla god kundtillfredställele genom leverans av högkvalitativa proidukter och god och hög servicenivå. I sina verksamheter har företaget också förbundit sig att kontinuerligt förbättra sina kärnprocesser. Telko har kvalitetscertifierats enligt ISO 9001.