Responsible Care

Den kemiska industrins åtagande när det gäller hållbar utveckling

Responsible Care är den kemiska industrins unika initiativ för att förbättra förhållanden som rör hälsa, säkerhet och miljö samt att kommunicera med intressenter om produkter och processer.

Telko är involverat i en variant av the Responsible Care program som är inriktat på den kemiska branschen. Vårt åtagande omfattar följande:

  • Att ständigt förbättra kunskapen om miljö, hälsa och säkerhet samt våra teknologier, processer och produkter under deras livscykler för att undvika skada på människa och miljö.
  • Att använda resurser på ett effektivt sätt och att minimera misshushållning.
  • Att rapportera öppet om prestationer, framgångar och brister.
  • Att lyssna, engagera och arbeta med människor för att förstå och ta hänsyn till deras intressen och förväntningar.
  • Att samarbeta med regeringar och organisationer när det gäller utveckling och implementering av effektiva regler och standarder och att leva upp till och överträffa dessa.
  • Att ge hjälp och råd för en ansvarsfull hantering av kemikalier av alla de som hanterar och använder dem längs med produktkedjan

 

Mer om RC

http://www.fecc.org/fecc/

Telkos förbindelse (PDF)