SQAS Distributor

European Single Assessment Document (ESAD) utvecklades gemensamt av representanter från den kemiska industrin (Cefic) och den kemiska distributionsbranschen (FECC-European Association of Chemical Distributors). 

Det är ett verktyg för att utvärdera de kemiska distributörernas ledningssystem när det gäller kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö i förhållande till de åtta riktlinjer som utarbetats av the Responsible Care/Responsible Distribution Program of the International Council of Chemical Trade Associations (ICCTA).

Utvärdering genomförs på ett enhetligt sätt av oberoende utvärderare som använder ett standardiserat frågeformulär.

Ladda ner ESAD