Om oss

Erfarenhet och pålitlighet

Telko har mer än hundra års erfarenhet som distributör av plaster och kemikalier. Vår främsta styrka är ett brett produktsortiment, mångsidig teknisk expertis samt en djup kunskap och förståelse när det gäller lokala marknader.

Vi erbjuder våra kunder lösningar som gör det möjligt att implementera de senaste teknologierna, förbättra kvaliteten på slutprodukterna samt följa de krav som miljö och konsumenter ställer. Våra långsiktiga partners är pålitliga internationella råvarutillverkare med höga kvalitetskrav.

Unik geografisk täckning

Telkos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland. Sedan slutet av 90-talet har TELKO aktivt utökat sin geografiska närvaro med starkt fokus på snabbväxande östeuropeiska länder.

Vi har idag lokala säljkontor och lager i 17 länder: Finland, Danmark, Sverige, Norge, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Kazakstan, Kina, Tjeckien, Slovakien, Azerbajdzjan och Georgien. Vi har utökat vår lokala närvaro i Ryssland och Ukraina, där vi etablerat ytterligare lager och säljkontor i viktiga industriella områden.

En sund finansiell bas 

Telko ingår i Aspo-koncernen. När du samarbetar med ett lokalt Telkoföretag, antingen i Väst- eller Östeuropa, så samarbetar du med företaget Aspo Abp som är börsnoterat i Finland. Detta innebär transparens vad gäller verksamhet och finansiella resultat samt uppfyllande av de krav som lagstiftning och hög kvalitet ställer.

Dynamisk utveckling

Telkos målsättning är att erbjuda sina kunder ett brett sortiment av råvaror och tillhandahålla de innovativa lösningar som krävs i tillverkningsprocessen. Detta innebär att vi ständigt arbetar med att bredda vår produktportfölj, öka vårt tekniska kunnande och förbättra kvaliteten på våra tjänster.

Vår F&U är fokuserad på specialkemikalier och konstruktionspolymerer för utvalda industrisegment som t.ex. färger och ytbehandling, konstruktion, förpackning och fordon.

Effektiv logistik

Effektiv logistik är vårt främsta konkurrensmedel. Logistiksystemet grundas på centrala inköp av råmaterial, lokala lager och en omfattande ledning av hela leverantörskedjan. Vårt team är inriktat på att tillfredsställa våra kunders behov av flexibla leveranser.

Vi planerar och kontrollerar noggrant nivåerna på säkerhetslager för att tillförsäkra omedelbar leverans vare sig det gäller varuprov på 5-25 kg eller bulkleveranser. Läs mer om våra lager.