Bergskemikalier

Skumbildare

• MIBC
• TOFA
• Speciella skumbildare

Uppsamlare

• Xantater
• Ditiofosfater
• Tiokarbamater

Aktivatorer

• Ko-sulfat
• Andra aktivatorer

Depressanter

• CMC

Cyanider

Syror (inkl. hydrofluorsyra och kemikalier för hantering av syrahaltigt avlopp).

• Sodametabisulfat
• Hypoklorit
• Koagulanter
• Flockningsmedel

Aktivt kol

Vätskeextraktion (EscaidTM)