Byggnadskonstruktion

Telko är specialiserat på leverans av torrbruksblandningar och betong. Dessa produkter förbättrar viktiga egenskaper hos byggmaterial som styrka, vidhäftning, flexibilitet och bearbetbarhet.

Polymerbindemedel

Polymerbindemedel (eller redispersibelt polymerpulver) gör torrbruket flexibelt, verkar som organisk bindemedel är vattenavvisande, ökar bindningsstyrkan, flytbarheten och bearbetbarheten.

Telko erbjuder RDP (redispersible powder)

Tillsatser för torrbruk

Utan tillsatser skulle moderna torrbruk inte finnas och många tekniska egenskaper skulle inte heller kunna uppnås. Tillsatser underlättar blandning av torrbruk med vatten och förbättrar bindningsegenskaper, reologiskt beteende och bearbetbarhet.

 • Cellulosaetrar 
 • Acceleratorer 
 • Hämningsmedel 
 • Vattenavvisande medel 
 • Super mjukningsmedel 
 • Skumdämpningsmedel 
 • Stärkelseetrar 
 • Luftinblandningsmedel 

Pigment

Telko erbjuder ett stort urval av icke-organiska pigment för användning inom vägbeläggning och injektering. 

Tillsatser för betong och tilläggsblandningar

 • Polermedel MPG 
 • Mjukgörare Polycarboxilat (PC) Supermjukgörare 
 • Kolloidal kvart Kolloidal kvarts är en nanopartikel av Sio2 i vatten. Denna unika produkt 
 • har följande effekter på betong: 
 • Stabilisering av läckage och sönderdelning 
 • Accelerering 
 • Satsaccelerering 
 • Styrkeutveckling 
 • Tidig styrkeförbättring 
 • Hållbarhet 
 • Reducering av kloridpenetration