Livsmedel

Mejeri

Vår partner RENCO på Nya Zeeland är specialist på utvinning av aktiva enzymer från djurvävnad. Beläget i provinsen Taranaki på Nya Zeeland, har Renco tillgång till råmaterial av hög kvalitet. De naturliga produkterna är fria från genmodifierat material.

RENCO:s naturliga kalvlöpe för osttillverkning
RENCO:s naturliga kalvlöpe är en exceptionellt ren blandning av två mjölkkoagulerande enzymer, kymosin och pepsin, som extraherats ur löpmagen hos unga, mjölkuppfödda kalvar. Extraktet innehåller höga halter kymosin, ett enzym som föredras för osttillverkning på grund av dess specifika aktion och goda fördelar.
RENCO:s naturliga kalvlöpe finns både i flytande form och som pulver i ett urval styrkor och förpackningsstorlekar.

Lipider

RENCO:s naturliga PGE-extrakt från lamm, kalvar eller killingar är ett enzymextrakt utvunnit ur högkvalitativt råmaterial.
Det används i osttillverkning eller andra processer där modifiering av fetter för att få en karakteristiskt pikant arom efterfrågas. Aromprofilen är unik för varje art.
Råmaterialen i Rencos naturliga PGE-extrakt levereras endast från godkända anläggningar på Nya Zeeland eller i Australien där djurpopulationen gynnas av att sjukdomar hålls tillbaka. Det utvunna extraktet har de mycket höga mikrobiologiska kvalitetskarakteristika som efterfrågas av livsmedelstillverkare.
Produkt finns i både flytande form och som pulver. Båda produkterna är lättlösliga.

RENCO:s naturliga bukspottsenzymer

RENCO tillverkar flytande bukspott ur bukspottkörtlar från får eller nötkreatur.
Naturligt flytande bukspott innehåller hela uppsättningen av bukspottsenzymer (lipas, amylas, nukleas och proteas).
Bukspott används ofta för en komplett hydrolys av mjölk- eller köttproteiner eller för att avlägsna protein ur icke-köttprodukter.
RENCO tillverkar också varianter där bukspottsenzymer utgör basen; naturligt flytande endozym är en renad blandning av endolytiskt bukspott används för att tillverka peptider ur proteinrikt grundmaterial. Det tillverkas som standard ur fårbukspott men kan på begäran tillverkas ur bukspott från nötkreatur.
Andra enzymvarianter kan finnas tillgängliga efter diskussion.