Vägbyggnad

Telko är ensam partner till Akzo Nobel Asphalt Chemicals i de nordiska länderna. Akzo Nobels asfaltsapplikationer är världsledande inom sitt område och betjänar industrin sedan början av 1940-talet.

Produkter

Vidhäftningsagenter

 Wetflix®, Redicote® och Diamin® vidhäftningsagenter skapar en stark kemisk bindning mellan bitumen och råvaror. Dessa bindningar är motståndskraftiga mot vattenpåverkan vilket utökar hållbarheten på vägbeläggningen. Den doseringsnivå av vidhäftningsagent som behövs i asfaltbeläggning är mycket låg. Merkostnaden för att lägga till Wetflix®, Redicote® och Diamin® är låg i förhållande till anläggandet av beläggning och den utökade livslängden medför höga kostnadsbesparingar på lång sikt.
 
Wetflix®, Redicote® och Diamin® produkter skyddar asfaltbeläggningar från fuktskador, särskilt när de är utsatta för återkommande cykler av regn, frost och upptining, vilket sänker underhållskostnaderna. Efter omfattande tester, försök och erfarenhet är det i flera länder krav på at tillsätta vidhäftningsagenter till asfaltblandningar.

Warm Mix tillsatser

Rediset® WMX och LQ warm mix tillsatser ger vissa unika fördelar förutom att sänka blandnings- och komprimeringstemperaturer. Rediset® tillsatser ger en överlägsen komprimering och förbättrad motståndskraft mot fukt vilket resulterar i vägar som håller längre.

Bitumen emulgermedel

Med Akzo Nobels omfattande bredd av Redicote® emulgermedel kan emulsioner anpassas till lokala krav med användning av lokala råmaterial. Akzo Nobels emulgermedel används globalt och har visat sig fungera med många olika sorters råvaror och bitumen under alla typer av klimatförhållanden.
Att välja rätt typ av emulgermedel för att utveckla passande emulsioner utgör ett högt specialiserat område som kräver en kombination av erfarenhet och lokalt kunnande. Således har Akzo Nobel inrättat laboratorier i varje område där vi kan utveckla emulsionsformler som använder ert råmaterial i enlighet med lokala specifikationer och önskade egenskaper.