Industri Smörjmedel

Telko har försett svensk industri med högprestanda smörjmedel och metallbearbetningsvätskor sedan 1962.

Vår serviceinriktade strategi skapar möjligheter till kostnadseffektivt partnerskap för varje industrisegment där fokus ligger på optimalt underhåll och hög tillgänglighet.

Brett produktsortiment ger möjligheter

  • Ökad tillgänglighet
  • Minskad komplexitet, optimerad produktportfölj
  • Total Cost of Ownership besparingar(TCO) - Totalkostnadsanalys med besparingsplan.
  • Miljö, optimalt nyttjande av produktegenskaper och resurser
  • Resursoptimering och möjligheter att uppnå ökade konkurrensfördela för ert företag

Vårt breda serviceutbud omfattar

  • Oljeanalyser
  • Produkt rekommendationer, upprättande av smörjscheman
  • Rekommendation av smörjutrustning
  • Utbildning och konsultattion

Vår engagerade och kvalificerade personal står till din tjänst i Sverige, Finland, Norge, Ryssland och Baltikum.